ZS2 Otwock | Aktualności
Skip to main content

Opłata za egzamin zaw

Informacje dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy dotyczące odpłatności za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie OPŁATA ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Zgodnie z Art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) od 1 września 2015 roku, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla...Świadectwa maturalne poprawki

Świadectwa maturalne  z sesji poprawkowej sierpień 2016 r. można odbierać od 12 września od godz. 14.00 przez 2 tygodnie w sekretariacie szkolnym.Deklaracje na egzamin

Absolwenci szkoły, którzy chcą zdawać egzamin poprawkowy z kwalifikacji  są zobowiązani do wtorku 13 września 2016 r.  wypełnić deklarację przystąpienia do egzaminu.Rozpoczęcie Roku Szkolnego

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2016   Godz. 8.00 - Msza Św. u Pallotynów                                                 GODZINA 9.00 – SALA GIMNASTYCZNA KLASY: I b, I d, I e, I f, I w, I wa...Świadectwa/dyplomy egzamin zaw

Od 29 sierpnia do 9 września 2016 r. od godz. 7.30 do15.30 w sekretariacie szkolnym będą wydawane świadectwa/dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe z sesji letniej 2016 roku. Szczegółowy komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie dotyczący wydawania świadectw/dyplomów znajduje się na stronie oke.waw.plNowy harmonogram rekrutacji

W związku z nowym Zarządzeniem Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lipca 2016r. zmienia się harmonogram rekrutacji :   1. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych od 18 lipca 2016r. od godz. 9.00 do 29 lipca 2016r. do godz. 12.00.   2. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wykaz wolnych miejsc będą...Praktyki w technikum

  W roku szkolnym 2016/2017 obowiązuje nowy wzór dziennika praktyk dla klas 3 Technikum Nr 2. Dzienniki praktyk na nowy rok szkolny 2016/2017 w zawodach: technik logistyk i technik usług fryzjerskich można odbierać w sekretariacie szkolnym lub samodzielnie wydrukować z pliku załączonego w zakładce Uczniowie/Praktyki w Technikum. Po zakończonych praktykach wypełnione dzienniki oddajemy w koszulkach do wychowawcy klasy. Pozostałe klasy - 3b i 3ac odbywają praktyki w październiku 2016 r.Świadectwa maturalne 2016

W dniu 5 lipca 2016 r. o godz. 14.00 zapraszamy absolwentów i nauczycieli na rozdanie świadectw maturalnych. Rozdanie świadectw odbędzie się na warsztatach szkolnych w sali W6 na parterze.
UWAGA GIMNAZJALIŚCI!

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych

Powiatu Otwockiego

zakładają swoje konta

w systemie elektronicznym:

http://otwock.edu.com.pl

 

Nasze Dziecko

PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku