ZS2 Otwock | Aktualności
Skip to main content

Zebranie z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W DNIU 29 WRZEŚNIA 2016r ( CZWARTEK) 16.30– OGÓLNE ZEBRANIE Z DYREKCJĄ W SALI GIMNASTYCZNEJ 17.00-17.30   ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI W SALACH   1B p. Agata Mrowiec 13 1D p. Magdalena Hołowińska 17 1E p. Małgorzata Rombel 205 1Fp. Norbert Romanowski 202 1W p. Aleksander Kurek 207 1WA p. Elżbieta Kaczmarek 114 4B/C p. Joanna Siwek 15 4D p. Ewa Mizerska-Błasiak 12 4E p. Olimpia Lasecka 16 17.30- ZEBRANIE KOMITETU STUDNIÓWKOWEGO W...Uroczystość patriotyczna

\"loading...\"
W niedzielę, 18 września przy pomniku katyńskim w Otwocku nasi uczniowie i nauczyciele organizowali uroczystość upamiętniająca rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. W uroczystości wzięli udział kombatanci, przedstawiciele Miasta Otwocka, Powiatu Otwockiego oraz uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku oraz Zespołu Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie. Po przemówieniach okolicznościowych delegacje złożyły kwiaty oraz...Opłata za egzamin zaw

Informacje dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy dotyczące odpłatności za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie OPŁATA ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Zgodnie z Art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) od 1 września 2015 roku, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla...Świadectwa maturalne poprawki

Świadectwa maturalne  z sesji poprawkowej sierpień 2016 r. można odbierać od 12 września od godz. 14.00 przez 2 tygodnie w sekretariacie szkolnym.Rozpoczęcie Roku Szkolnego

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2016   Godz. 8.00 - Msza Św. u Pallotynów                                                 GODZINA 9.00 – SALA GIMNASTYCZNA KLASY: I b, I d, I e, I f, I w, I wa...Świadectwa/dyplomy egzamin zaw

Od 29 sierpnia do 9 września 2016 r. od godz. 7.30 do15.30 w sekretariacie szkolnym będą wydawane świadectwa/dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe z sesji letniej 2016 roku. Szczegółowy komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie dotyczący wydawania świadectw/dyplomów znajduje się na stronie oke.waw.plNowy harmonogram rekrutacji

W związku z nowym Zarządzeniem Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lipca 2016r. zmienia się harmonogram rekrutacji :   1. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych od 18 lipca 2016r. od godz. 9.00 do 29 lipca 2016r. do godz. 12.00.   2. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wykaz wolnych miejsc będą...Praktyki w technikum

  W roku szkolnym 2016/2017 obowiązuje nowy wzór dziennika praktyk dla klas 3 Technikum Nr 2. Dzienniki praktyk na nowy rok szkolny 2016/2017 w zawodach: technik logistyk i technik usług fryzjerskich można odbierać w sekretariacie szkolnym lub samodzielnie wydrukować z pliku załączonego w zakładce Uczniowie/Praktyki w Technikum. Po zakończonych praktykach wypełnione dzienniki oddajemy w koszulkach do wychowawcy klasy. Pozostałe klasy - 3b i 3ac odbywają praktyki w październiku 2016 r.
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku