ZS2 Otwock | Aktualności
Skip to main content

Komunikat dla młodocianych

Komunikat MEN w sprawie obowiązku zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników. Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy. Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W przypadku wypłaty...Nauczanie zdalne

\"loading...\"
DOBRE PRAKTYKI W PROCESIE NAUCZANIA ZDALNEGO 1. Większość Twoich szkolnych aktywności przeniesie się teraz do Internetu. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie! • Nie otwieraj plików nieznanych typów, czytaj uważnie pojawiające się na ekranie komunikaty, nie reaguj na te, które zalecają otwarcie jakiegoś pliku od nieznanego dostawcy. • Zawsze zwracaj uwagę, w co klikasz, bo przypadkiem możesz ściągnąć wirusa z plikiem muzycznym czy filmem. Do zabezpieczania się przed wirusami komputerowymi,...
Hasło do Librusa

Ważna informacja, dla Uczniów i Rodziców, którzy nie mają dostę pu do dziennika elektronicznego. Jeżeli uczeń nie ma dostępu do dziennika, to sam rodzic może wygenerować hasło dla ucznia. Można to zrobić na koncie rodzica logując się w przeglądarce internetowej, w górnym menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia. W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie. Jeżeli pojawią się...Informacja dla młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, MEN zaleca pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach...Wyniki egzaminu - Absolwenci

Drodzy Absolwenci,  w celu uzyskania informacji o wynikach egzaminu z kwalifikacji, odbioru świadectw, dyplomów, czy składaniu deklaracji na egzamin poprawkowy, należy skontaktować się telefonicznie  z sekretariatem szkolnym w godz. 8:00 – 15:00. Sekretariat poinformuje Was o dalszych instrukcjach. Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 mogą składać do 31 marca 2020 r. deklaracje na egzamin poprawkowy w sesji czerwiec – lipiec 2020 w formie elektronicznej, czyli skan lub...Wyniki egzaminu - uczniowie

Drodzy Uczniowie, wyniki egzaminu z kwalifikacji otrzymacie na swoje konta w dzienniku Librus, w pierwszej kolejności w piątek 20 marca wiadomość otrzymają uczniowie, którzy mają niezdany egzamin. Osoby, które mają niezdany egzamin muszą jak najszybciej złożyć deklarację na egzamin poprawkowy (do 31 marca 2020). Deklarację na egzamin poprawkowy w sesji czerwiec- lipiec należy wydrukować (deklaracja dostępna na stronie szkoły w menu Uczniowie/Egzamin zawodowy), wypełnić, podpisać i przesłać skan lub wyraźne...Wglądy do prac egzaminacyjnych

Ze  względu  na  wprowadzony  na  terenie  kraju  stan  zagrożenia epidemicznego,  okręgowe komisje   egzaminacyjne   nie   mają   obecnie   możliwości   przeprowadzania   wglądów   do sprawdzonych   i ocenionych  prac  egzaminacyjnych  (w  części   pisemnej –do  zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku...Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo, Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zajęcia w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku zostają zawieszone w dniach  12  - 25 marca br. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły pozostają w domu. Wszelkie ewentualne prace, zadania, ćwiczenia będą uczniom zlecane przez dziennik elektroniczny. Zawieszenie zajęć dotyczy również uczniów realizujących zajęcia w ramach praktycznej nauki...
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku