ZS2 Otwock | Aktualności
Skip to main content

Rekrutacja 2019/2020

UWAGA! Kandydaci umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia składają: Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy lub oświadczenie o braku możliwości wykonania badania w terminie (oświadczenie dostępne w zakładce Rekrutacja) W przypadku klasy...Rekrutacja uzupełniająca

INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (WAŻNE !!!) Osoby niezakwalifikowane do szkół w rekrutacji podstawowej składają wnioski w rekrutacji uzupełniającej od 24 lipca do 30 lipca 2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach, do których uczeń będzie aplikował  i Oświacie Powiatowej nr tel. 22 779 29 52Matura - poprawka

3.8.TERMIN POPRAWKOWY 1.Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że: a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części...Wyniki matur

Wyniki egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 4 lipca br. (czwartek). Wyniki będą udostępniane w systemach informatycznych 4 lipca br. pomiędzy godziną 8:00 a 10:00. Zwracamy uwagę, że wyniki nie będą udostępnione w systemach informatycznych o północy. Absolwenci, którzy: 1) zdali egzamin –otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem) 2) podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym lub przystąpili do egzaminu, do...Matematyka Nukleonika

\"loading...\"
19 czerwca 2018 r  to koniec roku szkolnego i jednocześnie rozstrzygnięcie II edycji Konkursu Matematycznego dla klas technicznych Powiatu Otwockiego Matematyka Nukleonika. W potyczkach matematycznych zmagało się 39 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku i Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku. Spośród nich zostało wyłonionych 13 finalistów. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Cezary Łukaszewski Starosta Powiatu Otwockiego, a nagrody zostały ufundowane ze...Konkurs informatyczny

\"loading...\"
Międzyszkolny Konkurs dotyczący obsługi i  wdrażania baz danych MySQL MID 2019. 4 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku „NUKLEONIK”, po raz pierwszy odbył się Międzyszkolny Konkurs dotyczący obsługi i  wdrażania baz danych MySQL - MID 2019.  Do konkursu przystąpili uczniowie Technikum Nr 2 w Otwocku z Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwockui Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica w ZESPOLE SZKÓŁ NR 10 im....Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Zespołu Szkoł Nr 2 w Otwocku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, więcej informacji pod adresem: http://www.nukleonik.pl/pdf/nabor.pdfZakończenie roku

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się dnia 19 czerwca 2019r w sali gimnastycznej - godz. 9.00 klasy 1-3 Technikum oraz klasy 1-2 Branżowej Szkoły - godz.11.00 klasy 3w/3wa Zasadniczej Szkoły Zawodowej   Po uroczystościach spotkania z wychowawcami w/g harmonogramu: LP GODZ. KLASA NR SALI...
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku