ZS2 Otwock | Informacja o projekcie
Skip to main content

logotyp

 

Pragniemy poinformować, iż  Zespół Szkół nr 2  realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku

 

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku (woj. mazowieckie) w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych oraz kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 120 uczniów (45 kobiet, 75 mężczyzn) oraz podniesienia kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 4 nauczycieli (3 kobiet, 1 mężczyzny) w okresie VII.19 - VI.22r.

 

Grupę docelową stanowić będzie:

1.      120 uczniów (45 kobiet, 75 mężczyzn) z Technikum nr 2 z ZS 2 w Otwocku;

2.      4 nauczycieli kształcenia zawodowego (3 kobiety, 1 mężczyzna) powyżej  25 r.ż. z wykształceniem wyższym, pracujących w ZS 2 w Otwocku;

3.      1 szkoła ponadgimnazjalna prowadząca kształcenie zawodowe – Technikum nr 2 z ZS 2 w Otwocku w woj. mazowieckim.

Grupę uczniów oraz nauczycieli  objętych wsparciem stanowić będą osoby zamieszkałe, uczące się bądź pracujące na terenie woj. mazowieckiego.

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1.      Doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku

2.      Organizacja staży zawodowych dla uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkól nr 2 w Otwocku

3.      Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku - organizacja kursów

4.      Poniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku

5.      Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku

 

Biuro projektu znajduje się w budynku ZS nr 2 w Otwocku (woj. mazowieckie), ul. Kazimierza Pułaskiego 7, 05-400 Otwock.

 

Całkowita wartość projektu: 899 485,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  719 588,00 zł

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku