ZS2 Otwock | Ogłoszenia aktualne
Skip to main content

Informacja o udzieleniu / nieudzieleniu zamówienia na: Organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku” w ramach Działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.”

Informacja (pobierz)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku” w ramach Działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.”

Ogłoszenie (pobierz)

Opis przedmiotu zamównienia (pobierz)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku” w ramach Działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.”

SIWZ (pobierz)

Opis przedmiotu zamówienia (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Otwocki – Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Otwocku,

 05-400 Otwock, ul Pułaskiego 7,
tel. (22) 779-30-70, fax (22) 779-30-79 w 55
zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie sali gimnastycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”

Zapytanie ofertowe (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Odpowiedź na pytanie cz.1 (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

Wybór najkorzystniejszej oferty (pobierz)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku” w ramach Działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.”

SIWZ (pobierz)

Opis przedmiotu zamówienia (pobierz)

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (pobierz)

Oświadczenie wykonawcy (pobierz)

Oświadczenie wykonawcy cz.2 (pobierz)

Wykaz wykonanych usług (pobierz)

Formularz oferty (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponowny wybór oferty "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku"; (pobierz)

Informacja z otwarcia ofert "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku" (pobierz)

Wybór najkorzystniejszej oferty "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku" (pobierz)

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Otwocku,

 05-400 Otwock, ul Pułaskiego 7,
tel. (22) 779-30-70, fax (22) 779-30-79 w 55
ogłasza przetarg na:

Budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 2 w Otwocku

Składanie ofert do 22.10.19 do godz. 11:00, otwarcie ofert 22.10.19 o godz. 11:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pobierz)

SIWZ (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Ubezpieczenie (pobierz)

Załącznik: Wycena wyspecyfikowanych robót w każdym etapie przed podpisaniem umowy (pobierz)

Projekt budowlany (pobierz)

Projekt budowlany zamienny (pobierz)

Projekt wykonawczy (pobierz)

Projekt wykonawczy -konstrukcja (pobierz)

Projekt instalacji elektrycznej (pobierz)

Projekt wykonawczy -branża sanitarna (pobierz)

STWIOR branża budowlana (pobierz)

STWIOR branża elektryczna (pobierz)

STWIOR branża sanitarna (pobierz)

Przedmiar budowlany (pobierz)

Przedmiar instalacji elektrycznej (pobierz)

Przedmiar instalacji sanitarnych (pobierz)

Odpowiedź na pytanie cz.1 (pobierz)

Odpowiedź na pytanie cz.2 (pobierz)

Odpowiedź na pytanie cz.3 (pobierz)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze ofert (pobierz)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku” w ramach Działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020.”

SIWZ (pobierz)

Opis przedmiotu zamówienia (pobierz)

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (pobierz)

Oświadczenie wykonawcy (pobierz)

Oświadczenie wykonawcy cz.2 (pobierz)

Wykaz wykonanych usług (pobierz)

Formularz oferty (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Korekta informacji -Kurs programowania PHP (pobierz)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pobierz)

dotyczy przetargu:Przewóz uczniów Zespołu Szkół Nr2 do Ogniska Wychowawczego "Świder" im. Kazimierza Lisieckiego -"Dziadka" w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (pobierz)

Przedmiot zamówienia:Przewóz uczniów Zespołu Szkół Nr 2 do Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka” Otwock, Mickiewicza 43/47 w ramach realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pobierz)

dotyczy przetargu:Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 06.08.2019 (pobierz)

dotyczy przetargu:Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Przewóz uczniów Zespołu Szkół Nr 2 do Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka” Otwock, Mickiewicza 43/47 w ramach realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (pobierz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - dotyczy przetargu nr ZS.26.4.2019 na „Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu  Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” (pobierz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 17.07.2019 (pobierz)

na przetarg  nr ZS.26.3.2019 na „Remont dwóch sal lekcyjnych w budynku  Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  w  Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku,

 05-400 Otwock, ul Pułaskiego 7,
tel. (22) 779-30-70, fax (22) 779-30-79 w 55
ogłasza przetarg na:

Zespół Szkół nr 2: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-06, godzina: 10:00

1) Ogłoszenie o przetargu (pobierz)
2) SIWZ (pobierz)
3) Załączniki do SIWZ (pobierz)


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dwóch sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” ZS.26.3.2019 (pobierz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku,

 05-400 Otwock, ul Pułaskiego 7,
tel. (22) 779-30-70, fax (22) 779-30-79 w 55
ogłasza przetarg na:

Zespół Szkół nr 2: Roboty budowlane - remont dwóch sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-17, godzina: 10:00

1) Ogłoszenie o przetargu (pobierz)
2) SIWZ (pobierz)
3) Załącznik nr 1 (pobierz)
4) Załącznik nr 2 (pobierz)
5) Załącznik nr 3 (pobierz)
6) Szczególowy opis przedmiotu zamówienia (pobierz)

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku