ZS2 Otwock | Ogłoszenia archiwalne
Skip to main content

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU -  dotyczy przetargu nr ZS.26.2.2019 (pobierz)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU -  dotyczy przetargu nr ZS.26.2.2019 (pobierz)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku,

 05-400 Otwock, ul Pułaskiego 7,
tel. (22) 779-30-70, fax (22) 779-30-79 w 55
ogłasza przetarg na:

„Budowa hali sportowej w Zespole Szkól Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku w formule zaprojektuj i wybuduj”


Zmiana terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

do 2019-03-04 do godz. 10:30


Otwarcie ofert:data: 2019-03-04, godzina: 11:00

 

Odpowiedzi na pytania (pobierz)

Zmiana ogłoszenia o przetargu(pobierz)


Treść:
1. Ogłoszenie o przetargu (pobierz)

Link do ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz)
3. Opis przedmiotu (pobierz)
4. Program funkcjonalno – użytkowy:

5. Umowa (pobierz)

6. Ubezpieczenie (pobierz)

7. Formularz ofertowy edytowalny (pobierz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert 04.03.2019 r.- dotyczy przetargu nr ZS.26.2.2019 (pobierz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert 14.02.2019 r.- dotyczy przetargu nr ZS.26.1.2019 (pobierz)

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku