ZS2 Otwock | Pracownie komputerowe dla Szkół
Skip to main content

Pracownie komputerowe dla szkół:

W 2005 r szkoła otrzymała wyposażenie pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem w ramach Priorytetu 2 Programu Operacyjnego Rozwoju pracownia 52 Zasobów Ludzkich-"Rozwój Społeczeństwa opartego na wiedzy" ze środków EFS.
Otrzymaliśmy: 15 stanowisk komputerowych, serwer, drukarkę sieciową, wideoprojektor, komputer przenośny, skaner, multimedialne centrum informacji (MCI) - 4 komputery.

W 2007 i 2008 r. szkoła otrzymała wyposażenie do drugiej i trzeciej pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem. Otrzymaliśmy: 15 stanowisk komputerowych, serwer, drukarkę sieciową, wideoprojektor, komputer przenośny, skaner, multimedialne centrum informacji (MCI) - 4 komputery.

Nasze pracownie komputerowe i MCI umożliwiają:
-przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów,
-umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania technologii informacyjnej i innych przedmiotów,
-wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji oraz promowanie różnych form komunikacji z wykorzystaniem lokalnej i globalnej sieci komputerowej,
-umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,
-pomoc w pracy wychowawczej szkoły poprzez wspieranie procesów integracji uczniów,
-podniesienie jakości edukacji w kontekście możliwości wynikających z członkostwa w UE,
-promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
-wyjście naprzeciw potrzebom kształcenia specjalistów z dziedzin informatycznych dyktowanym przez rynek pracy.

 

 

Pracownia 107

 

Pracownia 112

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku