ZS2 Otwock | Składki
Skip to main content

Rada

 

Zespołu Szkół Nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Otwocku

rok szkolny 2018/2019

 

Zgodnie z regulaminem Rada Rodziców pieniądze, które Państwo wpłacacie na Radę Rodziców wracają do uczniów Naszej Szkoły w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych, konkursów przedmiotowych (pokrywane są koszty m.in. dowozu uczniów na konkursy), nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe czy wsparcia uczniów w trudnych sytuacjach losowych. W związku z powyższym bardzo prosimy o wpłatę składki na Rady Rodziców. Sugerowana kwota wpłaty to 100 zł rocznie.

Deklaracja dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców (pobierz)

Aby prawidłowo zaplanować swój budżet Rada Rodziców prosi o wypełnienie powyższej deklaracji dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców. Za każdą zadeklarowaną i wpłaconą kwotę serdecznie dziękujemy.

Musimy tu podkreślić, iż budżet Rada planuje na podstawie złożonych przez Państwa deklaracji, dlatego też, aby wystarczyło środków na wszystkie zaplanowane wydatki, prosimy o bezwzględne wpłacanie zadeklarowanych kwot.

Zapewniam, że Państwa dane, przekazane w niniejszej deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie w celu komunikowania się z Państwem w sprawach związanych z naszą szkołą i nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa zgody.

Od 5 października 2018 r.  Rada Rodziców zmieniła bank,  który prowadzi rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowym Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, na którym gromadzone są fundusze Rady. Zmiana związana jest z wysokimi kosztami obsługi konta przez dotychczasowy bank.

Nowe konto Rady Rodziców:  49 8001 0005 2001 0001 7747 0001

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku