ZS2 Otwock | Technik Informatyk
Skip to main content

Technik Informatyk

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży informatycznej. Dziś niemal każde przedsiębiorstwo i urząd uzależnione są od sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest ogromne. Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Jest projetantem i administratorem sieci komputerowych. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi.

Przedmiot rozszerzony w tej klasie to matematyka.

Absolwenci technikum mogą w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych,

ABSOLWENT ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych ilokalnych sieci komputerowych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
  • Wykonać lokalną sieć komputerową;
  • Naprawić urządzenia  techniki komputerowej;
  • Administrować systemami operacyjnymi;

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Tworzyć i administrować bazy danych;
  • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

informatyk                    technik informatyk

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku