ZS2 Otwock | Technik cyfrowych procesów graficznych
Skip to main content

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Reprezentanci zawodu  zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek. Potrafią również projektować cyfrowe modele 3D oraz obsługiwać skanery i drukarki 3D.

Przedmiot rozszerzony w tej klasie to język angielski.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej może podejmować pracę w:

· szeroko pojętych multimediach, np. w studiach reklamowych (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),

· rozrywce,

· studiach grafiki,

· przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),

· badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),

· w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,

· drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,

· własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.

Absolwent po otrzymaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę na studiach wyższych w zakresie grafiki komputerowej, poligrafii, multimediów.

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły  prowadzącej  kształcenie  w  zawodzie  technik  grafiki  i  poligrafii  cyfrowej  powinien  być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 

1) w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie   prac graficznych i publikacji cyfrowych:

a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,

b) opracowania publikacji i prac graficznych do druku,

c) przygotowania publikacji elektronicznych;

 

2) w zakresie kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:

a) drukowania cyfrowego,

b) obróbki druków cyfrowych,

c) planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej,

d) drukowania i obróbki druków 3D.

 

grafik1

grafik2

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku