ZS2 Otwock | Technik Elektryk Informacje
Skip to main content

TECHNIK ELEKTRYK

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zadania zawodowe

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji
 • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej
 • udział w pracach zespołów projektowych
 • posługiwanie się techniką komputerową

W ramach innowacji KOMPUTEROWY PROJEKTANT uczniowie będą mogli zapoznać się ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym do projektowania instalacji elektrycznych i elektronicznych, a także tworzenia kosztorysów instalacji elektrycznych. Program nauczania dla zawodu technik elektryk będzie rozszerzony o jeden przedmiot autorski: „Pracownia komputerowego projektowania urządzeń i instalacji elektrycznych".

Absolwent szkoły będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

 • elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach energetycznych,
 • zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego,transportu wodnego i kolejowego,
 • zakładach gospodarki komunalnej,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • zakładach usługowych i naprawczych AGD.

Wprowadzona innowacja - Komputerowy Projektant będzie dawała również możliwość zatrudnienia w biurach projektowych.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku