ZS2 Otwock | Wielozawodowa
Skip to main content

KLASA WIELOZAWODOWA

W klasie wielozawodowej prowadzimy kształcenie w wielu zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Klasa wielozawodowa gromadzi uczniów uczących się różnych zawodów. np:

- sprzedawca

Intercity

- fryzjer

- kucharz

- cukiernik

- piekarz

- stolarz

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektryk

- oraz wiele innych

Uczniowie klasy wielozawodowej:

  • zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód oraz samodzielnie znajdują miejsce zajęć praktycznych u pracodawcy- stając się młodocianymi  pracownikami (reguluje to Kodeks Pracy - rozdział 9). Szukając praktyk uczeń musi pamiętać, aby pracodawca u którego będzie realizował zajęcia praktyczne miał przygotowanie pedagogiczne i był mistrzem lub posiadał wykształcenie w danym zawodzie.
  • w zakładach pracy odbywają praktyczną naukę zawodu,
  • w każdym semestrze mają obowiązek dostarczyć wystawioną przez pracodawcę ocenę z zajęć praktycznych do wychowawcy,
  • w szkole zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Natomiast wiedzę teoretyczną z zakresu swojego zawodu zdobywają na 4 tygodniowych kursach zawodowych, na które oddelegowani są ze szkoły. Kursy te odbywają się w każdym roku nauki w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w różnych miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego, np. Mińsk Mazowiecki, Warszawa, Szydłowiec, Węgrów, Wyszków, Gostynin. Oceny z zaliczonych kursów  są wpisywane na świadectwo szkolne. 

Więcej informacji dotyczących pracownika młodocianego mozna znaleźć: http://nukleonik.pl/Pracownk-Mlodociany

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku