ZS2 Otwock | Wynagrodzenie młodocianych pracowników
Skip to main content

Okres obowiązywania:  

od  1.03.2016 do  31.05.2016

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2015 r. wyniosło - 4.066,95 zł (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 148).

Okres

1.03.2016 r. - 31.05.2016 r. BRUTTO

Netto

I rok nauki – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia

162,68 zł

140,37 zł

II rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia

203,35 zł

175,80 zł

III rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia

244,02 zł

210,56 zł

 

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

162,68 zł
(I rok nauki)

emerytalne

15,88 zł

15,88 zł

rentowe

10,57 zł

2,44  zł

chorobowe

-

3,99 zł

wypadkowe

x*)

-

203,35 zł
(II rok nauki)

emerytalne

19,85 zł

19,85 zł

rentowe

13,22 zł

3,05 zł

chorobowe

-

4,98 zł

wypadkowe

x*)

-

244,02 zł
(III rok nauki)

emerytalne

23,82 zł

23,82 zł

rentowe

15,86 zł

3,66 zł

chorobowe

-

5,98 zł

wypadkowe

x*)

-

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku