ZS2 Otwock | Technik elektroenergetyk
Skip to main content

TECHNIK ELEKTROENERGRTYK TRANSPORTU SZYNOWEGO (NOWOŚĆ!!!)

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku  konsekwentnie rozwija i stawia na szkolnictwo zawodowe i jego wysoką jakość. Dyrekcja Szkoły stara się, aby nauka w Nukleoniku odpowiadała bezpośrednio na potrzeby rynku pracy, dlatego wprowadza w roku szkolnym 2018/2019 do oferty edukacyjnej nowy kierunek kształcenia - technik elektroenergetyk transportu szynowego. Dbamy o to, aby nasi uczniowie osiągali sukcesy zawodowe, a to gwarantuje nam porozumienie ze Spółką PKP Intercity.

Głównym celem współpracy jest wsparcie Szkoły w realizowaniu dualnego systemu kształcenia, który zapewni odbycie części zajęć w przyszłym miejscu pracy oraz  wszechstronne przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy w spółkach kolejowych w tym przede wszystkim w PKP Intercity S.A. W ramach współpracy Spółka będzie pomagać w organizacji praktycznej nauki zawodu, która będzie prowadzona przez pracowników Spółki w pomieszczeniach warsztatowych na terenie Zakładu Centralnego PKP IC zlokalizowanego na Olszynce Grochowskiej przy ul. Chłopickiego w Warszawie. Spółka będzie również przyjmować uczniów na miesięczne praktyki oraz w miarę możliwości wspierać finansowo Szkołę w doposażeniu sal szkoleniowych na terenie Szkoły.
Są możliwe również stypendia finansowe dla najzdolniejszych uczniów.

W dobie coraz większego rozwoju kolei w Polsce oraz związanego z tym rosnącego zapotrzebowania na zatrudnianie osób posiadających wiedzę z zakresu utrzymania i eksploatacji taboru kolejowego niezbędna jest promocja zawodów związanych z koleją, zwłaszcza wśród osób młodych, które podejmują decyzję ws. wyboru swojego zawodu.

Istotą pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest organizacja pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Organizuje on stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci i podstacjach trakcyjnych.

Podejmując naukę na kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego, nauczysz się:

·         montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,

·         montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych,

·         wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów transportu szynowego,

·         wykonywania napraw środków transportu szynowego,

·         prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego.

Technicy elektroenergetycy transportu szynowego mogą pracować:

·         w zakładach taboru kolejowego,

·         w zakładach naprawczych taboru kolejowego,

·         w zajezdniach tramwajowych i metra,

·         w przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy,

·         w przedsiębiorstwach związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym.

Mogą być również zatrudnieni jako:

  • maszyniści elektrycznych pojazdów trakcyjnych po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych
  • dyspozytorzy pracy drużyn trakcyjnych oraz brygad utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych.

Przedmiot rozszerzony w tej klasie to geografia.

KLASA ZOSTANIE UTWORZONA POD WARUNKIEM PEŁNEGO NABORU DO TEJ KLASY (32 osoby)

IntercityIntercity
 
 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Dziennik elektroniczny

strona logowania do dziennika

elektronicznego:

LIBRUS LOGOWANIE

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 


PartnerzyKontakt

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku
ul. Pułaskiego 7
05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-30-70 
Fax: (0-22) 779-30-79  w 55
Dyrektor
dyrektor@nukleonik.pl
Sekretariat
sekretariat@nukleonik.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30
Uczniowie przyjmowani są od godz. 10:35

Mapa
© Zespół Szkoł nr 2 w Otwocku